Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!


ФЕҲРИСТ

...
ЗИКРҲО АЗ ҚУРЪОНУ СУННАТ [16]
АҚИДА [65]
ТАВҲИД - АҚИДА
ҚУРЪОН [21]
ҲАДИС [59]
ФАТВОХОНА [191]
ИСЛОМ [194]
Одоб ва Ахлок [121]
ҲАРОМ ВА ҲАЛОЛ [110]
СИРАИ ПАЙҒАМБАР [21]
ЗАНҲОИ ПАЙҒАМБАР [14]
ҲАЁТИ САҲОБА [30]
ОИЛА ВА НИКОҲ [198]
ТАЪРИХ [37]
ҶОМЕА [86]
ЗАН ДАР ИСЛОМ [85]
ҶАХОН [5]
АШЪОР [2]

...

Китобҳо
Шиносоии му...
Аркони Имон
АСОСҲ...
МАҚОМИ НАМ...

Назарсанҷӣ

Муъҷизаҳои Мусо (а) кадом аст?
javascript:// javascript://
Âñåãî îòâåòîâ: 319Теги

Дӯстон


Манъи зан аз намоиш додани зебу зинат
Манъи зан аз намоиш додани зебу зинат

Њангоме ки зан бо шавњари худ дар хилват бошанд ва шавњараш занро хоњад, пас наздиктарин роњ барои зан ин аст, ки зинату зебоияшро барои ў нишон дињад. Њарваќто, ки зан зинату љамолашро дар роњи омма ё пеши рўи марде, ки барояш њалол нест нишон дињад, пас ин зан бо ин амалаш чї мехоњад?

Зани мусалмон аз чунин феълу рафтор шарм медорад. Ў ба тањќиќ медонад, ки гуле нест, ки њар кас ўро бибўяд. Дар њаќиќат медонад, ки шарофату каромати ў ин аст, ки танњо барои шавњараш бошад.

      Ба тањќиќ пўшидани зинат ва сатри аврат ин неъмате аз неъматњои Худованд аст, ки ба бандагони худ арзонї доштааст.

      

Каломи Худованд:


«Эй фарзандони Одам, барои шумо љомае фиристодем, то шармгоњатонро бипўшад ва низ љомаи зинат. Ва љомаи парњезгорї аз њар љомае бењтар аст. Ва ин яке аз оёти Худост, бошад, ки панд гиранд».

 (Сураи Аъроф, ояти 26)

    

Оятњои хосе дар Ќуръони карим барои либоси зан ва сатри ў бисёр возењ ва ќотеъ омадааст, чунки риъоя накардани ин фаризаи илоњї хатар ва оќибатњои ногувореро дар пай дорад.

Каломи Худованд:

«Эй паёмбар, ба занону духтарони худ ва занони мўъминон бигў, ки чодари худро бар сар пўшанд».

 (Сураи Ањзоб, ояти 59)


«Ва миќнаъањои (рўймолњои) худро  то гиребон фурў гузоранд»

  (Сураи Нур, ояти 31)


«Ва низ чунон пой бар замин назананд, то он  зинат, ки пинњон кардаанд, дониста шавад».

 (Сураи Нур, ояти 31)

 

     Барои чї зан ба мухолифати фармудањои Худо чанг мезанад, дар њоле ки медонад дар ин мухолифат њалоки ўст? Ба тањќиќ аз љаннат мањрум мешавад ва дохили оташи дўзах мегардад.

Паёмбар (с) мефармоянд:

 «Ду гурўње аз ањли дўзах њастанд, ки ман онњоро надидаам: гурўње, ки њамроњ бо худ ќамчин доранд, монанди думи гов ва мардумро бо он мезананд, ва заноне, ки пушидаъурёнанд ва моилкунанда, сарњои онњо мисли кўњони уштур аст, на вориди љаннат мешаванд ва на бўйи љаннат ба машомашон мерасад[1]».[1]. Ин њадисро имом Муслим ривоят кардааст
ПАНЉОЊ АМАЛЕ, КИ ШАРИЪАТ ЗАНОНРО АЗ ОН БОЗ МЕДОРАД

Муаллиф:

Њасан Закариёи Фулайфул

 Аз арабї тарљумаи:

Муњаммадиќболи Садриддин


Маълумот
Шӯъба: ЗАН ДАР ИСЛОМ
Гузоранда: tojikislom
Назарҳо: 690
Шарҳҳо: 0 ...
Вақти гузориш: 16:36
[30.04.2013][Тоҷикистон]
Мукофоти хиёнат: "Шикор"-и афроди гуруҳи Мирзохӯҷа Аҳмадов (0)
[11.02.2013][Ҷаҳон]
Амалиёти зидди Ислом дар шаҳри санкт-петербург (0):
: ...
[08.11.2011][ВИДЕО : МУҲАММАД ПУРДИЛ]
Видео: Муҳаммад Солеҳ Пурдил - Аҳамияти илм ва эҳтироми уламо (0)
[10.08.2011][ВИДЕО : ҚУРЪОН]
Видео: Тоҷикписар - қаҳрамони филми «Қуръон дар дил» (0)
[29.07.2011][ВИДЕО : МУҲАММАД ПУРДИЛ]
ВИДЕО : Муҳаммад Солeҳ Пурдил - Моҳи Рамазон (0)
[22.06.2011][ВИДЕО : МАВЛАВИ НЕЪМАТУЛЛОҲ]
Видео: МАВЛАВИ НЕЪМАТУЛЛОҲ ТАВҲИДИ - Мубориза бо бидъат ва хурофот дар Қуръон (0)
[17.06.2011][ВИДЕО : МУҲАММАД ПУРДИЛ]
ВИДЕО : Муҳаммад Солeҳ Пурдил - Ишқ ба Аллоҳ ва бародари дар Ислом (0)ИСЛОМ

Зан ва Мард

Видео
Muhammad Pu...
Шейх Ҳоҷӣ-М...
Др. Аршад И...
Др. Аршад И...

Сӯҳбатхона

Дар самона
Онлайн всего: 1
Меҳмонҳо: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2019