Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!


ФЕҲРИСТ

...
Ҳаром ва Ҳалол [9]
СУННА [11]
Фиқҳи ҳанафӣ [1]

...

Китобҳо
Шиносоии му...
Аркони Имон
АСОСҲ...
МАҚОМИ НАМ...

Назарсанҷӣ

Қуръон шомили чанд сура аст?
javascript:// javascript://
Âñåãî îòâåòîâ: 568Теги

Дӯстон


Пазируфтани даъват


- +


Паёмбари Худост, ки мегӯяд:

«… ва агар бародари мусалмонат туро даъват кард даъваташро бипазир»Пазируфтани баъзе аз даъватҳо лозим, баъзе суннат ва баъзе дигарро пазируфтанаш ҳаром аст.

Ончи, ки лозим аст, монанди даъват шудан ба тўи арўсӣ , агар чизи монеъшавандае набошад, ки

...


Äîáàâèë: tojikislom
ФАРҚИ СУННАТИ ХУЛАФО АЗ СУННАТИ ҲАСАНА


- +


Бояд гуфт, ки масъалаи зарурати амал кардан ба он суннати хулафо, ки сароҳатан бо иҷмоъи саҳобагон таъйид шудааст, касе аз уламои аҳли суннат ихтилоф надорад.


Äîáàâèë: tojikislom
СУННАТ ЧИСТ?


- +


Барои чӣ дар миёни мусулмонон гурӯҳеро «аҳли суннат» меноманд? Мехостам дар хусуси маънии калимаи «суннат» маълумот диҳед...


Äîáàâèë: tojikislom
ДАРОЗИИ ПОЧАИ ИЗОР


- +


Дар Мавсуъаи Заҳабӣ хос дар мавзуъи миқдор ва ҳудӯди почаи изор ба 49 ривоят даст ёфтем, ки аз он яктояшро Эмом Тирмизӣ, ду ривояташро инби Моҷа, яктояшро Эмом Молик, даҳ ривояташро Эмом Аҳмад, панҷ ривояташро ибни Ҳиббон,...


Äîáàâèë: tojikislom
НАМОЗ БО ПОЧАИ ДАРОЗ


- +


Дар мавзуъи сароҳатан дуруст нашудани намоз бо почаи дароз дар сидии "МАВСУЪАИ ЗАҲАБӣ" ба 6 ҳадис даст ёфтем, ки яке аз онро Эмом Абудовуд, ду ривояташро Эмом Аҳмад, яктоашро Байҳақӣ дар Сунани Кубро ва дутояшро Ҳайсамӣ дар...


Äîáàâèë: tojikislom
Намоз робитаи мўъминон бо Худо аст


- +


Намоз робитаи мўъминон бо Худо аст

الصلاة هي رابطة المؤمنين بربهم

]  طاجيكية – TajikiТоҷики [

Абдуссатори ҳомид

Ба номи Худо
Рузи маҳшар, ки ҷонгудоз бувад
Аввали пурсиш аз намоз бувад


Намоз аввалин фармон

и  худо аст.
Намоз маросими махсусе барои парастиши Худо ва розу ниёз бо уст. Дар он лаҳза, одамӣ ба камол ва шукуҳи бениҳояти офарид- гори ҷаҳон меандешад, саропо шефтаи он мешавад, дилу ҷонаш ба хузўу хушўъ ва фурутанӣ мегарояд, , рукўъ мекунад, сар ба замин
мебарад  саҷда мекунад ва забон ба
ҳамду санои худованд мекушояд, ҳамду тасбеҳ мегўяд...


Äîáàâèë: tojikislom
НИШОНАИ ҲАҶҶИ МАҚБУЛ ЧИСТ?


- +


Äîáàâèë: tojikislom
Сифати Ҳаҷҷ


- +


Пагоыии р;зи 8-уми зулыищща, ыощиён аз цароргоыи худ (такя ва ё меымонхона) эыром баста ба Мино равона мегарданд ва пеш аз эыром бастан ьуслу хушб;йи кардан аз суннати Пайьамар (с) мебошад. (аммо занон хушб;й намезананд). Пас барои ыащ ният мекунанд.

Тарицаи ният кардан ин тавр аст:

 "Лаббайка ыащщан".

Ва талбия мег;янд:

"Лабайкаллоыумма лаббайк лаббайка ло шарика лака лаббайк, иннал ыамда ваннеъмата лака валмулк ло шарика лак".

Талбияро то вацти сангпарто| гуфта мешавад. Агар тарсанд аз монеъаг|, ки манъ мекунад оныоро аз тамом кардани ыащашон мег;янд:

"ваин ыабасани ыобисун фамаыалли ыайсу ыаастаниы".

Агар натарсанд аз монеъаг| гуфтан лозим нест.

Дар Мино то саыари р;зи 9-уми боц| мемонанд (яъне, намозыои пешину аср ва шому хуфтану бомдодро дар Мино мехонанд, намозыои фаризаи чаыоргонаро цаср (ду намозро дар як вацт) мехонанд.

Баъди баромадани офтоб бар Арафот равона мешаванд. Аммо пеш аз баромадани офтоб баромадани ыощиён щоиз намебошад.


Äîáàâèë: tojikislom
Мухтасар Фиқҳ аз Қуръон ва Суннат


- +


Äîáàâèë: tojikislom


ИСЛОМ

Зан ва Мард

Видео
Muhammad Pu...
Шейх Ҳоҷӣ-М...
Др. Аршад И...
Др. Аршад И...

Сӯҳбатхона

Дар самона
Онлайн всего: 1
Меҳмонҳо: 1
Пользователей: 0
1-10 11-19

Copyright MyCorp © 2020