Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
tojikislom » Aкидa » Aкидa » Мукаддима
Мукаддима
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:15 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Муцаддима


  Бисмиллоыир раымонир раыим


Алыамду лиллоыи воыидил аыад. Алфардис самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якуллаыу куфуван аыад.

Настаъинуыу ва настаьфируыу ва настаыдиы. Ва наъузу биллоыи мин шурури анфусина ва мин сайиоти аъмолино. Майяыдиыиллоыу фало музилла лаыу ва майюзлилыу фало ыодия лаы. Ва ашыаду ан ло илоыа иллаллоыу ваыдаыу ло шарика лаыу,  алцоилу фил  муыками китобиыи:  

№Ярфаъиллоыул-лазина оману минкум валлазина утул-ъилма даращот_     

Ва ашыаду анна сайидано Муыаммадан ъабдуыу ва расулуы (с) алцоил: Фазлул ъолими ъалал ъобиди кафазли цамари ъало соири кавокиб.          

Вассалоту вассалому ъало набийл ыоди вараыма. Сайидино Муыаммадин (с) аллази ахтораыуллоыу таъоло лиюхрищанноса миназзулумоти иланнури. Ва ядуллаыум тарицал мустацим.            

                           Аммо баъд :                                      

  Хонандаи гиром| китобе,  ки шумо дар даст доред  «ФИЦЫИ АКБАР” ном дошта,  маысули заымати Имоми Аъзам Абуыанифа (раыматуллоыи ъалайы) мебошад. “ФИЦЫИ АКБАР” китобест, ки дар хусуси тоза ва беолоиш сохтани ацидаи худошиносии инсон баыс мекунад.  Чунин як китоби беандоза пурцимат ва барои ыар як фарди мусулмон бениыоят зарур барои истифодаи доираи васеъи хонандагон дастнорас буд. Аз он таныо афроде бархурдор ва баыравар буданд,  ки забони арабро медонистанд.


Муцаддима


  Бинобар ин царзи хеш донистем, ба тарщумаи он даст бизанем то хонандаи тощик аз ин таълифоти ыазрати Имоми Аъзам  (р)  бенасиб намонанд. Рости сухан дар аввал чунин ба назар мерасад ки ба чунин як кори хатарнок ва масъулиятталаб цуввату цудрати ин бандаи ыациру ьариб намерасад вале алыамду лиллоы бо фазлу марыамати офаридгор тавонистем тарщумаи онро ба поён бирасонем  ва бо хати кириллики пешкаши мардуми диёри азиз бигардонем. Дар рафти тарщумаи к;шиш ба харщ додем,  ки содда баён гардад,  то хонандаи азиз дар фаыми он душвор| накашад. Ыамчунин зарур донистем бо шарыу эзоыи андак ба баъзе щои он равшан| андозем.                                                                   

  П;шида нест, ки ибодати комил ва дуруст он аст, ки бандаи ибодад кунанда маъбуд  (худои якка ва ягона)-ро бо тамоми исмыояш ва сифоти феълию зотиаш бишиносад ва ба даращаи шинохтану бохабар гаштанаш амал кунад.  Дигар ин ки тоъату ибодат на тацлид| ва на к;рк;рона балки мустаыкаму комил бошад. Зеро бо тоъату ибодати к;рк;рона ва нопухтаву носуфта маърифати ыациц| ба аст намеояд. Барои ин ки  ибодат  комил  бошад  пеш  аз ыама ацидаро бояд дуруст намуд.

    Ва ин китобе ки  хонандаи азиз дар даст доред,  раынамои хуб ва беминнатест дар роыи тарбияти ацида. Соыиби мазыаб Имоми Аъзам (р) к;шиш ва заымати  зиёде ба харщ доданд,  то  чунин  як  дастурамали пурциматеро таълиф намуда, ба мерос гузоранд. Ыанафи мазыабон дар сурати аз бар кардани фармудаыои пешвои худ метавонанд худашонро ва ацидаашонро мувофиц ба мазыабашон гардонанд. Зеро банда бисёр мушоыида карда, ки баъзе ашхос дар гуфтор худро ыанафи мазыаб мег;янд, вале дар амалу ибодаташон рукныоеро анщом медиыанд, ки хилофи  мазыабашон  аст. Шояд бо  мутолиъа аз ин китоб ва дигар китобыое,  ки дар хусуси ацида баысу мунозира мекунанд, ин афрод хатои хешро ислоы намоянд.  Дар охир бо бардоштани дасти дуъо ба с;и худои якто барои щамиъи мусулмонони р;и замин ацидаи мустаыкаму мувофиц ваилму амали бисёр хоыонем. 

 Ва саллаллоыу таъоло ъало сайидино ва набийино Муыаммадин ва олиыи ва асыобиыи ащмаъин ва ъало ман табаъаыум би иысонин  ило явмиддин. 


 
tojikislom » Aкидa » Aкидa » Мукаддима
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2020