Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
tojikislom » Қуръон » Тафсири Қуръон » Мукаддимаи тафсир (Тафсири пораи сиюм)
Мукаддимаи тафсир
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 17:15 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline
Мавз;ъыои ин саыифа аз китоби "Тафсири пораи сиюм " - и устод Зайд Умар Абдуллоы гирифта шудааст.

Тафсири пораи сиюм


Ба номи Худованди бахшандаи меырубон


 


  Ыамду ситоиш Худовандро, ки фуруд овардааст Цуръони Каримро, то мардумро аз гумроы| ба с;и нур ва р;шно| ыидоят намояд ва дуруду салом бар охирин Паёмбари илоы| ыазрати Муыаммад(с), ки ; Цуръонро ба ыамаи мардум расондааст ва дуруду раымати Худованд бар саыобагони гиромиаш бод, ки ин амонати бузург (Цуръон)-ро бар д;ши хеш бардошта, ба наслыои дигар расонидаанд.

  Ин навиштаро чун тафсир дар ыащми китобе гузоштам то хонандагонро дар фаымидани пораи сиюми Цуръон к;маку ёр| намояд, зеро ки баъди тааммули зиёд бароям возиыу равшан гардид, ки дар ыацицат таващщ;ыи толибони наврас ба тафсири пораи сиюм ба даращае нарасида, ки ба ыамон дараща ба хондан ва азёд кардани он аыаммият медиыанд.


  Воциъан пораи сиюм хусусият ва вежагиыое дорад, ки моро водор месозад, ба ин ки онро барои алоцамандонаш як тафсири арзандае намуда, ба дастраси мутолиъаи эшон царор диыем,зеро ки пораи мазкур сиву ыафт сураро дарбар гирифта, ки оныо бо к;тоы| ва услуби цашангашон имтиёзи хосе дошта,
як мавз;ъро ташкил менамоянд, ки он баён кардани аркони эмон ва усули тавыид мебошад.


  Албатта эытиёщи як идда мардум эщоб менамояд , ки барои пораи сиюм (пораи Амма) як тафсири осонфаыме барои наврасон ва навом;зони забони араб| навишта шавад,зеро ки оныо наметавонанд аз тафсирыои машыур ба сабаби вазнин будани мазмун ва услуби навиштаашон, истифода намоянд.


  Ва ыещ кас гумон накунад, ки к;тоы будани сураыо дар ин пора маънои онро дорад , ки мафыуми сураыо возеыу фаымиданашон осон мебошад, балки иытимол дорад, ки цазия баръакс бошад .


  Воциъан ыамин эытиёщу ниёзманд| ба тафсири Амма, маро бар он водошт, ки барои пораи мазкур тафсире нависам, то бошад ки тафсири мазкур баъзе ниёзмандиыоро бароварда созад ва низ хонандагонро дар фаымидани бардоштыо ва дастуроти пораи Амма к;маку ёр| намояд.
 

  Барои ин ки тафсирамон щавобг;и ыадафыои мазкур бошад, услуби ташриыу тафсири сураыои онро ба шаш фацарот тацсим намудем, ки моыияти фацароти мазкурро ба тарици за|л баён мекунам:

  1- Расми Цуръон| : Дар ин фацра калимаыоеро гирд овардам, ки тарзи навишти оныо аз шакли дар Цуръон омадаашон фарц дорад, то ин ки донишщ;и навом;з тафовути мазкурро фаымида дар навиштани калимаыои мазкур хато накунад. Лозим ба ёдоварист, ки шакли Цуръонии калимоти мазкурро аз Мусыафи Мадинаи Мунаввара ицтибос намудам.


  2- Возеытарин мавзуъоти сура : Ин фацраро ба хотири он овардам, ки он ба манзалаи унвон ва сарлавыае барои мазмуну муытавои ыар сура бошад, ки ин амр хонандаро дар фаымидани маънои ыар сура к;мак менамояд.


  3 – Маънои калимаыо : Дар ин фацра нахуст, калимаыои мушкилеро, ки дар ыар сура омадааст зикр намуда, сипас маънои онро ба тарзи фишурда баён намудам.


  4 – Тафсири умум| : Дар ин фацра ба тарзи мухтасар ыар сураро тафсири умум| намудам. Дар ин замина аз ибораыои осону шево истифода карда, аз калимоти мащозу норавшан ва инчунин аз ацволу афкори мухталифи муфассирон дур| щустам, то ин ки ба ин васила мафыуму маънои Цуръонро ба зеыни навом;зон цариб созам ва оныо низ ба осон| ва бемашаццат мазмуни ыар сураро дарк намоянд.Воциъан баъди андешидани зиёд бароям маълум гардид, ки ыамин тарица тафсир намудан (тафсири умум| кардани ыар сура) беытар аст, аз ин ки Цуръони Каримро бо калимот ва оятыои худи он тафсир намоем, зеро услубе, ки банда дар тафсиркун| интихоб намудам, мазмуни маънои ыар сураро барои хонанда комилан равшан месозад, бар хилофи услубыои дигари тафсир, ки оныо чунин вазоыату равшаниро ба бор намеоранд.


  5 – Фавоид ва дастурот : Дар ин фацра як силсила фавоиду бардоштыо ва низ суфоришоти ыар сураро баён намудам, то фаымидани ыикмат ва мацсуди сураыо барои хондан осон гардад.


  6 – Тамринот ва супоришыо : Дар поёни тафсири ыар сура саволыои гуногун гузоштам, ки ин пурсишыо маълумоту бардоштыои фацароти гузаштаро барои донишщ; ёдовар| менамояд ва низ боиси афзоиши маыорати луьатдониаш мегардад. Сураыои дарозро ба чанд мацтаъи мувофици мавз;ъыояшон тацсим намудам, то ин ки азёдкун| ва фарогирии оныо осон шавад.


  Дар ин що мехоыам ба як чиз ишора кунам, ки асли ин китоб ёддоштномае аз тафсир буд, ки онро барои дарс додани донишщ;ёни хорищ| та|ёр карда будам ва чунин мепиндорам, ки Худованд ба воситаи он мардуми зиёдро аз щумла толибони ьа|ри арабро, ки дар садади ом;зиши забони араб| ыастанд, нафъу фоида бахшидааст. Сипас он навиштаро ба шакли китоби феъл| даровардам.


  Дар охири муцаддима аз Худованди бузург масъалат менамоям, ки тамоми наврасон ва навом;зони калонсол, инчунин донишщ;ёни ьа|ри арабро, ки машьули ом;зиши забони араб| ва Цуръони Карим ыастанд, аз ин китоб баыраманд гардонад.

   Шаыри Риёз /9-5-1417 ыищр|Сообщение отредактировал tojikislom - Чумъа, 02.11.2007, 17:22
 
romanДата: Сешанбе, 18.03.2008, 20:04 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
assalomu alaikum barodaroni islkomi shukri hudo ki shumo ham yane tojikon saithoi islomi kushoded alloh ajri mehnatotona dihad omin barodaroni islomi man az kujo kuroni tojikkiie ki be hato boshad yane tarjumma va hadishoi ba zaboni trojikiro az kujo dast rast kunam?
 
tojikislom » Қуръон » Тафсири Қуръон » Мукаддимаи тафсир (Тафсири пораи сиюм)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2019