Вуруд ба сомона
Номи корбарӣ ва рамзро ворид кунед!

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
tojikislom » Фикҳ » Намоз » Идрок ва ёфтани намозхои фарз
Идрок ва ёфтани намозхои фарз
tojikislomДата: Чумъа, 02.11.2007, 18:52 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 193
Статус: Offline

Идрок ва ёфтани

намозыои фарз

 


С : Агар касе ракъате аз намози пешин ва ё асрро таныо бихонад ва дар ин ракъаташ сащда карда бошад ва баъд аз он щамоат ицома гардад, ч| бояд бикунад?

 

Щ : Ракъати дуввуми онро низ бихонад, сипас салом дода ва бо имом дар щамоат дохил гардад.

 

С : Агар дар ракъати аввалаш сащда накарда бошад?

 

Щ : Намозашро цатъ кунад ва бо имом якщо ба намоз шур;ъ намояд.

 

С : Агар се ракъати намози пешин ва ё хуфтанро хонда бошад ва дар ракъати саввум сащда карда бошад ва баъд аз он намоз барпо гардад, ыукмаш чист?

 

Щ : Намозашро ба итмом расонад ва баъдан ба имом, нафл гузор ицтидо намояд.

 

С : Агар дар ракъати саввумаш сащда накарда бошад, ч| мекунад?

 

Щ : Намози худро цатъ намуда ва бо имом якщо ба намоз дохил мешавад.

 

С : Чигуна намозашро цатъ мекунад?

 

Щ : Вай ихтиёр дорад, агар хост ба цаъда бармегардад ва ба як тараф салом медиыад ва агар хост дар ыоли истода такбир гуфта ва нияти дохил шудан дар намоз бо имомро менамояд. Ва ба ин гуна ду амр ба даст меояд, яке цатъ кардани намозе, ки дар щараёни он буд ва дигаре дохил шудан ба намози имом аст.

 

С : Ыукми фарзи чаыоргонаи намози аср чигуна аст, баён доред?

 

Щ : Ыукми намози аср ыаммонанди ыукми намози пешину хуфтан аст, ки агар се ракъат таныо гузор бихонад ва баъд аз он намоз барпо гардад, ыамон ыукм, цатъ ва итмоми намози пешину хуфтан аст, таныо ин, ки дар намози аср баъд аз ин, ки чаыор ракъатро ба поён мерасонад, бо имом якщо дар намоз дохил намешавад, зеро хондани нафл баъд аз аср макр;ы аст.

 

С : Агар як ва ё ду ракъати намози фарзи субы ва ё шомро таныо бихонад, сипас намози щамоат барпо гардад, намоз гузор ч| бояд кард?

 

Щ : Агар як ракъат аз намози фащр ва ё шом хонда буд ва щамоат барпо гардид, агар дар ин ракъат ба сащда рафта буд ва ё на, намозашро цатъ мекунад. Ыамчунон агар дар ракъати дуввумаш сащда накарда буд онро цатъ мекунад ва дар ыама ин ыолот бо имом якщо ба намоз дохил мегардад. Вале агар дар ракъати дуввумиаш сащда карда буд, намозашро цатъ накарда ва ба итмом мерасонад.

 

С : Оё баъд аз тамом намудани намозаш, дар намози имом ширкат намояд?

 

Щ : Дар ин сурат дар намози имом ширкат нанамояд.

 

С : Шахсе ба хондани суннат цабл аз намози пешин ва ё щумъа оьоз карда аст, баъд аз он ицома гуфта шуда ва ё хутба оьоз гардид, вай ч| бояд кард?

 

Щ : Дар ахири ракъати дуввум салом диыад, пас аз он дар намози пешин шарик шуда ва ба шунидани хутбаи щумъа машьул мегардад.

 

С : Ыаргоы касе ба намози нафл оьоз намуд ва баъд аз он намоз барпо гардид, ыукмаш чигуна аст?

 

Щ : Агар дар намози нафл шур;ъ кард ва сипас намози фарз барпо шуд, таныо ыамон ду ракъатеро ба итмом расонад, ки дар щараёни хондани он царор дорад ва дигар бар он зиёда накунад.

 

С : Шахсе ба намози фащр расид, дар ыолеки ду ракъати намози суннати фащрро нахонда аст, дар ин сурат ч| коре бикунад?

 

Щ : Агар бими он мерафт, ки як ракъат фавт шуда ва ракъати дуввумиро меёбад, намози суннатро дар наздики дарвоза бихонад ва баъд дар намози имом бипайвандад. Ва агар аз фавти ыар ду ракъат бим дошт, суннатро тарк карда ва дар намоз дохил шавад.

 

С : Касеки намози фащраш фавт гардида ва мехоыад баъд аз тул;ъи офтоб онро цазо биёварад, оё суннату фарзро якщо цазо меоварад ва ё таныо ба цазои фарз иктифо кунад?

 

Щ : Ыаргоы мехост цабл аз заволи ыамонр;з намозашро цазо биёварад, дар ин сурат суннатро ба пайрави фарз цазо биёварад. Вале баъд аз заволи хуршед таныо фарзро цазо биёварад.

 

С : Агар намози фарзро дар вацташ адо намуд ва ба хотири пайвастан ба намоз ва ё тангии вацт, суннати фащрро нахонд, ч| вацт суннати фащрро цазо биёварад?

 

Щ : Аб; Ыанифа ва Аб; Юсуф –раыимаыума-л-лоы- мег;янд : Дар ин сурат цабл аз тул;ъи хуршед ва ё баъд аз он цазо намеоварад.

  Муыаммад –раыимаыу-л-лоы- мег;яд : Д;ст дорам, ки баъд аз тул;ъи офтоб то вацти завол цазояш оварда шавад.

 

С : Агар суннати цабл аз пешин фавт гардад, ч| вацт цазои онро биёварад?

 

Щ : Баъд аз адои намози пешин цабл аз хурущи вацт цазо оварад ва агар вацт хорищ шуд цазое барояш нест.

 

С : Агар хост баъд аз адои фарз, суннати цабл аз фарзро цазо биёварад, оё аввал ыамон чаыор ракъатро мехонад ва ё ду ракъат баъд аз фарзро муцаддам месозад?

 

Щ : Нахуст суннатыоеро мехонад, ки баъд аз фарзанд ва сипас чаыор ракъати фавт шудаи цабл аз фарзро цазо меоварад.

 

С : Касеки суннати цабл аз щумъаро тарк мекунад, оё баъд аз щумъа онро цазо меоварад?

 

Щ : Бале, баъд аз намози щумъа цазояшро меоварад ва ыукмаш монанди чаыор ракъати цабл аз пешин аст.

 

 
tojikislom » Фикҳ » Намоз » Идрок ва ёфтани намозхои фарз
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Copyright MyCorp © 2020